O nás

Sešli jsme se na intenzivním výcviku v supervizi, spřátelili se a často debatovali o supervizi. Častým tématem rozhovorů byly i potíže, se kterými se v této oblasti potýkají naši známí a kolegové. Bohužel ne všichni měli se supervizí pozitivní zkušenost. Také se stávalo, že se dlouze a marně snažili najít vhodného supervizora. Jako téměř neřešitelná byla snaha jednoduše najít supervizory pro celou organizaci - pro sebe i své podřízené (není vhodné, aby v takovém případě byla supervizorem jedna osoba).

Abychom dokázali zajistit supervizi jednotlivců, skupin, týmů a právě i celých organizací, rozhodli jsme se založit Centrum supervize. Je pro nás důležité nabízet poctivou, fungující a přínosnou supervizi.