Mgr. Peter Kollár

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Narodil som sa v roku 1979. Po základnej škole a gymnáziu som v roku 2008 ukončil štúdium jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vecí a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Hneď po štúdiu som 3 roky pracoval na Referáte poradensko-psychologických služieb v Trnave (v ČR má táto inštitúcia názov Manželská a rodinná poradna). Táto pozícia zahŕňala prácu s individuálnymi klientmi, pármi, poprípade s rodinou, ktorí prichádzali s rôznou problematikou z oblasti partnerskej, osobnostnej a výchovných problémov s mladistvými. V júli 2011 som sa presťahoval do ČR a zamestnal som sa v organizácii Spondea Brno, kde som v Intervenčnom centre pracoval s osob ami ohrozenými domácim násilím a v Krízovom centre s deťmi a mladistvými do 26 rokov, poprípade s ich rodinami.

Od začiatku roku 2013 sa vraciam na svoje staronové pôsobisko, konkrétne do Manželské a rodinné poradny v Brne a od roku 2012 mám otvorenú súkromnú prax v Brne a Boskovicích. Tu v pozícii psychológa poskytujem individuálne, párové a rodinné terapie. Okrem spomínaného príležitostne lektorujem rôzne kurzy zamerané predovšetkým na oblasť osobnostného a sociálneho rozvoja človeka.

Od roku 2016 ponúkam možnosť individuálnej, skupinovej a týmovej supervízie prakticky v akomkoľvek zariadení.

Ďalšie vzdelanie a výcviky

Absolvovaný dlhodobý výcvik v Gestalt terapii v celkovom rozsahu 620 výcvikových hodín, Školiteľ - Institut Dialog, Brno

Ukončený výcvik Supervízia v pomáhajúcich profesiách, 240 hodín, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho seminára Párová terapia v Gestalt terapii

Certifikát za 200 hodinový výcvik Poradenská propedeutika (akreditácia Asociáciou manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR)

Certifikát za absolvovanie výcviku Telefonická krízová intervencia pre deti v núdzi

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho seminára Skupinová dynamika a facilitácia skupinových procesov

Osvedčenie o absolvovaní lektorského výcviku v prevenčnom programe Povedz to priamo + supervízia

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Lektorské zručnosti

Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára Kariérne poradenstvo

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Obchodovanie s ľuďmi

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity Rozvoj sociálnych kompetencií

Supervizi poskytuji v Brně, Boskovicích, Blansku a v dalších místech Jihomoravského kraje. Po domluvě i v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina.