Mgr. Leoš Horký

Pracovní zkušenosti

Přestože mám zkušenosti s přímou péčí s uživateli sociálních služeb, v minulosti jsem zastával zejména manažerské pozice:

  • koordinátor projektu v organizaci pomáhající sociálně vyloučeným matkám,
  • vedoucí v organizaci nabízející odlehčovací služby a osobní asistenci dětem a dospívajícícm s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením,
  • vedoucí střediska celokrajově působící osobní asistentce pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Několik let jsem se jako pedagog (a následně i hlavní pedagog a zástupce ředitele) věnoval dětem v náhradní rodinné péči.

Aktuálně se kromě poskytování supervizí zabývám také metodickou činností v sociálních službách, konzultacím pro management firem a institucí (zaměřený zejména na organizaci a firemní kulturu), lektorováním kurzů pro pracovníky v sociálních službách a pro pracovníky ve zdravotnictví. Dlouhodobě se věnuji práci s tělem jako metodě seberozvoje.

Vzdělání

Bakalářské studium: Sociální pedagogika se zaměřením na volný čas, Masarykova univerzita v Brně

Magisterské studium: Sociální pedagogika, Masarykova univerzita v Brně

Kurzy a výcviky:

Intenzivní roční výcvik Management firem a institucí (získány certifikáty Management of Companies and Institutions a Diplom manažera)

Supervizní výcvik v rozsahu 240 h, Asociácia supervizorov a sociálných poradcov (ASSP, člen ANSE)

Supervizi poskytuji zejména v Brně a na území Jihomoravského kraje. Mám praktické zkušenosti se supervidováním zaměstnanců v sociálních službách, školství, kulturních institucí a v komerční sféře (zde se zaměřuji na supervizi pro manažery).