Mýty o supervizi

Při naši práci se někdy setkáme s vyjádřeními, které brání člověku supervizi využít. Tohle jsou nejčastější z nich:

„Nejsem supervizní typ“ případně „V mé práci mi supervize nepomůže“

Při samotné supervizi bychom samozřejmě tuto Vaši zkušenost respektovali, zároveň by nás skutečně zajímalo, jak toto tvrzení vzniklo. Máme totiž naší zkušenost, že to není ani tak otázka osobnostního typu, nebo typu práce, ale spíš se někdy stane, že něco brání člověku využít služby supervize a toto bývá navenek prezentovaný důvod.

„Nechci, aby mě někdo hodnotil“

Tomu samozřejmě rozumíme a úplně se ztotožňujeme. Dokonce tvrdíme, že hodnocení nesmí být účelem supervize. Ani z pozice supervizora ani z pozice kolegy či nadřízeného. Před samotnou realizací supervize podrobně vyjednáváme podmínky supervize, součástí je i vyjasnění očekávaní. Když se v očekávání objeví potřeba hodnotit, nebo vypracování hodnotící zprávy, vymezujeme se vůči tomu a snažíme se hledat jiné možnosti supervize.

„Místo supervize si popovídám s kolegy.“

To je legitimní způsob profesní pomoci s názvem intervize. Výhodou supervize je účast „někoho zvenku“, nezaujatého, neovlivněného praxí v daném zařízení. Může to být velmi přínosné, inspirativní, supervizor může vnést nový pohled. Zároveň hlavně při týmové supervizi a tématech, týkajících se vztahů v týmu nedoporučujeme, aby takovou supervizi vedl jeden z členů týmu, je to konflikt zájmů.

„Jak mě může supervidovat někdo, kdo nepracuje v mé oblasti“

Samozřejmě je více přístupů v supervizi. My pracujeme způsobem, při kterém se snažíme být pracovníkovi nápomocni při hledání možností, jak zkvalitnit práci, jak být v práci více sebepodpořen, nebo u přezkoumávání toho, v čem pracovníkovi není dobře. To znamená, že nejsme edukativní, nestavíme se do pozice odborníků, „kteří vědí“. To nám umožňuje pracovat se širokou paletou pracovníků z různých oblastí a zároveň naplnit očekávaní pracovníků.

„Nemám dobrou zkušenost se supervizí“

To nás mrzí. Zároveň máme potřebu zmínit, že každý supervizor pracuje jiným způsobem. Navíc tato profese je specifická tím, že je založena na lidském kontaktu, což znamená, že do práce vstupují i vzájemné sympatie a nesympatie, které mohou supervizní práci ovlivnit. Pokud jste v minulosti spolupracovali se supervizorem a máte dojem, že Vám nepomohl, případně máte negativní zkušenost, skutečně to ještě nemusí znamenat, že na světě neexistuje supervizor, který by Vám nedokázal poskytnout kvalitní supervizi, která by Vám „sedla“.