Co je to supervize

Pod pojmem supervize rozumíme bezpečnou a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat, mapovat a reflektovat vlastní práci a vztahy, společně nacházet nová řešení problematických situací.

Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její efektivity a kvality a v neposlední řadě předcházení profesnímu vyhoření.

Prioritou supervize je profesionalizace a rozvoj supervidovaných prostřednictvím vzdělávání a učení, rozšiřování dovedností a současně s tím také poskytnutí podpory při řešení obtížných případů. Supervize pomáhá supervidovaným vyrovnat se s pracovním stresem a poskytuje obranu proti syndromu vyhoření, zajišťuje reflexi a zpracování emočních a vztahových aspektů, rozvoj osobnosti, posilování autonomie a sebevědomí. Supervize by měla také hrát roli při naplňování etických pravidel a měla by přispívat ke zkvalitnění práce jednotlivých zaměstnanců i celé organizace.