Mgr. Andrea Křepelová

Zaměstnání a praxe

V sociálních službách se pohybuji od roku 1999. Začala jsem jako pracovnice v sociálních službách v bývalém zámku tehdy „Ústavu“ (ÚSP) pro muže s mentálním postižením. Zámek byl vrácen původním majitelům a byl postaven „Ústav“ nový, ve kterém jsem pracovala jako výchovný nepedagogický pracovník. Jinými slovy jsem s klienty a pro klienty chystala různé aktivizační činnosti. Postupem času jsem ve stejném zařízení vedla tým pracovníků. Nějaký čas jsem byla také pověřena vedením celého zařízení. Odešla jsem po 13 letech a pracovala jako vedoucí a sociální pracovník služby chráněné bydlení a osobní asistence. Tyto služby byly součástí velkého zařízení MPSV, které poskytovalo také domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, týdenní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Jako zástupce ředitele jsem se podílela na osamostatňování klientů chráněného bydlení a správného nastavení sociálních služeb, které vychází především z potencionálu a potřeb klienta. Rok jsem také pracovala s cílovou skupinou lidí s psychickým onemocněním a autismem v rámci terénních služeb v neziskové organizaci, kterou jsem vedla. Nyní pracuji jako ředitelka soukromého domu s pečovatelskou službou. V našem domě poskytujeme ubytování v jednolůžkových apartmánech, aby přesně splňovaly potřeby našich klientů, kterými jsou soukromí, individuální přístup a empatický personál. Můžeme jim nabídnout krásné prostředí zrekonstruovaného zámku a zámeckého parku. Jedná se o stejný zámek, ve kterém jsem začínala pracovat v oblasti sociálních služeb. Má jen úplně jinou podobu, smysl a vizi.

Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit stáží ve Švýcarsku a Rakousku, které velmi ovlivnili mé vnímání a vize v rámci poskytování sociálních služeb.

Člověk je celý svůj život obklopený lidmi a tedy i vztahy. Ať již v osobním nebo v pracovním životě. Dlouhou dobu pracuji jako vedoucí pracovník, tudíž mám pod sebou podřízené, díky kterým je možno služby kvalitně poskytovat Jsem přesvědčena o tom, že zaměstnanci jsou tou nejdůležitější a nejcennější devizou každého poskytovatele. Proto je potřeba jim věnovat zájem, pozornost, vzdělávání, odpočinek pro regeneraci a potřebnou komunikaci. Potom má práce smysl, přináší uspokojení a radost. Vždyť v ní trávíme víc než polovinu života. Když je spokojený pracovník, je spokojený i klient a mohou se vzájemně obohacovat.

Vzdělání

Bakalářské studium - Vysoká škola aplikovaného práva Praha
Závěrečné zkoušky: Teorie sociální politiky, Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení, Politika zaměstnanosti a trh práce

Magisterské studium – Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Závěrečné zkoušky: Sociální intervence, Metodologie sociálních věd, Strategie a postupy případové práce, Psychosociální patologie a náprava

Ostatní vzdělání:

Pedagogická způsobilost v oboru vychovatelství – program celoživotního vzdělávání Masarykova Univerzita Brno
Závěrečné zkoušky: Metodika zájmových činností, Pedagogika, Psychologie

Supervizní výcvik – Asociácia supervizorov a sociálných poradcov (ASSP) v rozsahu 240 hodin

Znakový jazyk v rozsahu - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR v rozsahu 100 hodin

V roce 2016 nastoupila na pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením, který je garantován SUR, sdružením pro vzdělávání v psychoterapii a je součástí jeho komplexního výcvikového programu.